ดินแดนพุทธภูมิศักดิ์สิทธิ์ อินเดียและเนปาล

พาไปดินแดนพุทธภูมิศักดิ์สิทธิ์ อินเดียและเนปาล

พาไปแสวงบุญตามรอยเส้นทางของพระพุทธเจ้า ใช้เวลาเดินทางในประเทศอินเดียและเนปาลรวมประมาณ 8- 9 วัน ขึ้นอยู่กับตารางสายการบินในแต่ละช่วงเทศกาล  จำกัดคณะเดินทางเพียง 24-28 ท่านต่อรอบ  

พาไปชมสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธประวัติมากมาย นำเที่ยวและบรรยายโดยผู้มีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธประวัติและสถานที่เป็นอย่างดี ไปแล้วจะได้อานิสงค์ผลบุญยิ่งใหญ่ประหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า มีหัวหน้าคณะจากไทยคอยให้บริหารให้ความสะดวกในการทำเอกสารและเดินทางตลอด เน้นพักสบายๆ ทั้งในวัดไทยสลับกับโรงแรมท้องถิ่นบ้าง หากสนใจรายละเอียดข้อมูลสถานที่แต่ละแห่งที่จะเดินทางไปสักการะ ดูได้ที่นี่

กำหนดการเดินทาง  พาไปประเทศอินเดียและเนปาล ระหว่างวันที่ 19-27 พฤศจิกายน 2566 

รายละเอียดกิจกรรม พาเข้าไปสักการะสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน และเข้าชมสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงอีกมากมาย รวมเดินทาง 9 วัน 8 คืน

ราคาค่าเดินทาง 36,900 บาท ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตามโปรแกรมทั้งหมด

หมายเหตุ กิจกรรมนี้เป็นโปรแกรมเน้นการไปแสวงบุญและเรียนรู้พุทธประวัติอย่างแท้จริง การเดินทางเน้นความเป็นกันเองที่สะดวกและสบายรับประทานอาหารไทยเป็นส่วนใหญ่

ติดต่อจองที่นั่งเดินทาง โทร. 084-625-9929 ,0654299049