ท่องเที่ยวแนวสร้างกิจกรรมพัฒนาองค์กรและหน่วยงาน

จัดท่องเที่ยวแนวสร้างกิจกรรมพัฒนาองค์กรและหน่วยงาน

Exothai ร่วมกับทีมงานพัฒนาองค์กรมืออาชีพ บริการให้คำปรึกษาในการออกแบบและจัดกิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกับการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในองค์กรและหน่วยงาน เน้นส่งเสริมความรักสามัคคี มีความรัก ความภูมิใจและตั้งใจทำงานให้องค์กรหรือหน่วยงานมากยิ่งขึ้น   ส่วนลูกจ้างหรือพนักงานก็ได้รับรางวัลเป็นโบนัสท่องเที่ยวและกิจกรรมสนุกสนาน  เพิ่งแรงกระตุ้นที่จะทำงานให้องค์กรเพื่อความก้าวหน้าของตนเองที่ดียิ่งขึ้น 

กิจกรรมท่องเที่ยวและพัฒนาองค์กร

กิจกรรมท่องเที่ยวและพัฒนาองค์กร

กิจกรรมท่องเที่ยวและพัฒนาองค์กร

กิจกรรมท่องเที่ยวและพัฒนาองค์กร

กิจกรรมท่องเที่ยวและพัฒนาองค์กร

กิจกรรมท่องเที่ยวและพัฒนาองค์กร

กิจกรรมท่องเที่ยวและพัฒนาองค์กร

กิจกรรมท่องเที่ยวและพัฒนาองค์กร

สนใจจัดกิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกับจัดกิจกรรมสันทนาการแนวพัฒนาองค์กร สามารถสอบถามและขอคำปรึกษาได้ที่โทร.  065-429-9049

ค่าบริการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์รวมถึงพัฒนาบุคคลากรในหน่วยงาน ราคารวมค่าที่พัก อาหารและกิจกรรมตลอดโปรแกรม ราคาเริ่มต้นที่วันละ 1,000 บาท 

พื้นที่ให้บริการ  :  จัดได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

หมายเหตุ   กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาบุคคลากรในหน่วยงาน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร โดยเจ้าของหน่วยงานสามารถร่วมออกแบบกิจกรรมและกำหนดค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมได้ด้วย

ติดต่อสอบถามในการทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงานและองค์กร ได้ที่เบอร์โทร. 065-429-9049  หรือ Line ID : 0654299049