บ้านช้างเขาสก สุราษฎร์ธานี

บ้านช้างเขาสก สุราษฎร์ธานี

พื้นที่ให้บริการบ้านช้างเขาสก อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก รอยต่อระหว่างอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอกะปง จังหวัดพังงา

รายละเอียดกิจกรรม พาไปทำกิจกรรมกับช้างแสนรู้ นั่งช้างชมธรรมชาติ อาบน้ำช้าง ให้อาหารช้าง เรียนรู้วิถีคนเลี้ยงช้างของภาคใต้

ราคาค่าบริการบ้านช้างเขาสก ช้างเชือกละ 1,000 บาท ทำกิจกรรมได้ 2 ท่าน เฉลี่ยคนละ 500 บาท ทำกิจกรรมมากกว่า 2 ท่าน เด็กจ่ายเพิ่มคนละ 400 บาท  ผู้ใหญ่จ่ายเพิ่มคนละ 500 บาท

หมายเหตุ กิจกรรมนี้ให้บริการโดยชุมชนที่ต้องมีการเตรียมงานบริการล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการโปรดจองก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และหากประสงค์อาบน้ำกับช้างด้วยให้แจ้งล่วงหน้า

ติดต่อใช้บริการ โทร. 0654299049

ให้อาหารช้าง บ้านช้างเขาสก

นั่งช้างเที่ยว บ้านช้างเขาสก

นั่งช้างเที่ยว บ้านช้างเขาสก

อาบน้ำช้าง บ้านช้างเขาสก