รับงานแสดงโชว์บอลลูน 

รับงานแสดงโชว์บอลลูน

Exothai  (RKA TOUR)  ร่วมกับชมรมนักบินบอลลูน บริการรับจัดงานแสดงโชว์บอลลูน , งานบอลลูนเฟสติวัล ,  พานักท่องเที่ยวขึ้นบอลลูนลอยฟ้า พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาในการวางระบบงานและการจัดแสดงโชว์บอลลูน รวมถึงการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อขึ้นลงของอากาศยานชั่วคราวเพื่อใช้ในการแสดงบอลลูน

งานแสดงโชว์บอลลูน ใช้บอลลูนลูกเล็ก ไม่สามารถรับผู้โดยสารได้ ราคาเริ่มต้นที่วันละ 8,500 บาท/บอลลูน 1 ลูก กรณีใช้บอลลูนรับผู้โดยสารด้วย มีเงื่อนไขเรื่องสถานที่ขึ้นลงของบอลลูน ให้สอบถามเป็นกรณีไป โดยมีเงื่อนไขการบริการดังนี้

สนใจนำบอลลูนไปโชว์และจัดแสดงบอลลูนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  โปรดประสานงานล่วงหน้า อย่างน้อย 60 วัน ทั้งนี้เพราะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่การบินชั่วคราวสำหรับบอลลูนชนิดที่นำนักท่องเที่ยวโดยสารบอลลูนขึ้นฟ้าด้วย

สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 065-429-9049