ล่องแพไม้ไผ่เขาสก สุราษฎร์ธานี

ล่องแพไม้ไผ่เขาสก สุราษฎร์ธานี

พื้นที่ให้บริการล่องแพไม้ไผ่ อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

รายละเอียดกิจกรรม พานั่งแพไม้ไผ่ล่องไประหว่างร่องหุบเขาในคลองศก ชมความสวยงามของป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้ ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง ระหว่างเส้นทางจะมีกาแฟไม้ไผ่หอมกรุ่นเข้ากับบรรยากาศป่าเขาลำเนาไพรเสริฟให้กินฟรี ถึงจุดหมายแล้วจะมีรถบริการนำส่ง ณ จุดเริ่มต้น

ราคาค่าบริการล่องแพไม้ไผ่เขาสก ลำละ 500 บาท นั่งได้ 2 ท่าน เฉลี่ยคนละ 250 บาท

หมายเหตุ กิจกรรมนี้ให้บริการโดยชุมชนที่ต้องมีการเตรียมงานบริการล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการไปล่องแพไม้ไผ่ โปรดจองก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

ติดต่อใช้บริการ โทร. 0654299049