นั่งแพไม้ไผ่เที่ยวที่เขาสก สุราษฎร์ธานี

พาไปนั่งแพไม้ไผ่เที่ยวเขาสก สุราษฎร์ธานี

แพไม้ไผ่ เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวยอดนิยมของอุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ให้นั่งท่องเที่ยวได้นั่งถ่ายรูปสวยๆ บนแพไม้ไผ่ล่องไปตามคลองศกป่าต้นน้ำในพื้นที่ภูเขาแห่งสายฝนแบบชิวๆ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง ระหว่างเส้นทางจะมีกาแฟไม้ไผ่หอมกรุ่นเข้ากับบรรยากาศการเที่ยวป่ามากให้ชิมฟรีด้วย

ล่องแพไม้ไผ่เขาสก

นั่งแพไม้ไผ่เขาสก

เที่ยวเขาสกด้วยแพไม้ไผ่

กาแฟไม้ไผ่ เขาสก

ไปล่องแพไม้ไผ่เขาสก  พื้นที่ให้บริการอยู่ที่อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

ค่าบริการแพไม้ไผ่ ลำละ 500 บาท  นั่งในแพได้ 2 คน เฉลี่ยเพียงคนละ 250 บาท

ติดต่อสอบถามและจองล่องแพได้ที่  โทร. 0654299049

หมายเหตุ การล่องแพไม้ไผ่เที่ยวในเขาสกเป็นกิจกรรมที่ต้องเตรียมงานบริการล่วงหน้า ดังนั้นควรจองเวลาไปใช้บริการนำเที่ยวด้วยแพไม้ไผ่ที่เขาสกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน