เรียนขับเรือสปีดโบ๊ท ทำใบนายท้ายเรือ

เรียนขับเรือสปีดโบ๊ท ทำใบนายท้ายเรือ

บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพไชยา และทีมงานไทยสปีดโบ๊ท  จัดทำหลักสูตรระยะสั้นช่างบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท และหลักสูตรขับเรือสปีดโบ๊ทรวม 5 วัน โดยเป็นหลักสูตรมาตรฐานของสถาบันการศักษาผ่านการรับรองของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาและสำนักงานเจ้าท่า โดยมีรายละเอียดการเรียนดังนี้

ผู้เรียนครบตามหลักสูตรจะได้รับ

รายละเอียดกิจกรรม เรียน 4 วัน ที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ค่าธรรมเนียมการเรียน  ค่าลงทะเบียนเรียนรวมค่าฝึกขับเรือสปีดโบ๊ท 16,000 บาท และค่าสอบรับใบอนุญาต 1,000 บาท 

หมายเหตุ กิจกรรมนี้เปิดสอนปีละ 1 รุ่น และคนที่ไม่ต้องเรียนขับเรือภาคทะเล  ค่าลงทะเบียนลดเหลือเพียง 6,000 บาท

ติดต่อเข้ารับการอบรม โทร. 0654299049

เรียนการบำรุงรักษาเรือเบื้องต้น

เรียนทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับเรือสปีดโบ๊ท

เรียนกฎหมายเกี่ยวกับเรือ

ฝึกขับเรือภาคทะเล