21-24 พ.ย. 2566 พาเที่ยวเวียดนามกลาง 4 วัน 3คืน

21-24 พ.ย. 2566 พาเที่ยวเวียดนามกลาง 4 วัน 3คืน
ราคาเพียงคนละ 16,900 บาท

รายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ประเทศเวียดนาม 4 วัน 3คืน เดินทางระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 21 พ.ย.2566  ดอนเมือง - ดานัง แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 636 เวลา 09.45 - 11.30 น.

พาชม วัดเทียนมู่ วัดพุทธที่สวยและสำคัญที่สุดของเวียดนาม ,  ช๊อปปิ้งที่ตลาดดงบา , นั่งสามล้อซิโคล่ชมพระราชวัง , ล่องเรือมังกรฟังดนตรีโบราณ กิจกรรมสันทนาการที่เคยจัดถวายเฉพาะองค์จักรพรรดิ์เวียดนาม

 ** มื้อเที่ยง = ขนมปังเวียดนามบนรถ ,  มื้อเย็น = PHUOC THANH , ที่พัก = ASIA Hotel ** 

วัดเทียนมู่

นั่งรถซิโคล่

พระราชวังโบราณ จักรพรรดิ์เวียดนาม

ล่องเรือมังกร

วันที่ 22 พ.ย.2566 บาน่าฮิลล์ -ดานัง

พาขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสูงและยาวที่สุดในโลก เดินทางสู่บานาฮิลล์ , พาเที่ยวสวนสนุกแฟนตาซี ,  สวนดอกไม้แห่งความรัก , สะพานทองรูปมือยักษ์ ,  อุโมงค์ไวน์ ,วัดหลินอึ๋งห์บาน่าฮิลล์ , หมู่บ้านฝรั่งเศส และจตุรัสแสงจันทน์ (โซนเปิดใหม่)

 ** มื้อเช้า = โรงแรม  , มื้อเที่ยง = BE DEN Seafood  , มื้อเย็น = บุฟเฟต์ MECURE ,  ที่พัก = MECURE  Hotel Bana Hills ** 

MECURE  Hotel

สะพานทอง

สวนดอกไม้แห่งความรัก

สวนสนุกแฟนตาซี

ลานเบียร์พลาซ่า

วัดหลินอึ๋งห์ บาน่าฮิลล์

หมู่บ้านฝรั่งเศส

บุฟเฟต์นานาชาติ

วันที่ 23 พ.ย.2566 ดานัง - ฮอยอัน

พาเดินทางสู่ฮอยอัน เมืองมรดกโลก แวะเที่ยวหมู่บ้านหินอ่อน ,  นั่งเรือกระด้งเวียดนาม , เที่ยวเมืองโบราณฮอยอัน  , สะพานมังกร , สะพานแห่งความรัก , ตลาดถนนคนเดินดานัง

** มื้อเช้า = โรงแรม , มื้อเที่ยงอาหารเวียดนาม = AM THUC XEO , มื้อเย็น = ZALOS สุกี้ทะเลเรือ+เสริฟไวน์แดงดาลัด+กุ้งมังกรท่านละครึ่งตัว , ที่พัก = MERRY Hotel ** 

เรือกระด้งเวียดนาม

เมืองโบราณฮอยอัน

สะพานมังกร

สะพานแห่งความรัก

วันที่ 24 พ.ย.2566  ดานัง - กรุงเทพ

พาชมวัดหลินอึ๋ง ,  สวนเอเปค , ตลาดฮาน ,  สนามบินดานัง

เดินทางจากดานัง - ดอนเมือง โดยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 637 เวลา 12.00 - 13.45 น.

** มื้อเช้า = โรงแรม ,  มื้อเที่ยง = ขนมปังเวียดนาม **

หมายเหตุ ตารางการเดินทางและที่พักอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

วัดหลินอึ๋ง

สวนเอเปค

ตลาดฮาน

เที่ยวดานัง เวียดนาม

ราคาค่าบริการพาเที่ยวบาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง และฮอยอัน ประเทศเวียดนาม 4 วัน 3 คืน คนละ 16,900 บาท

ราคานี้รวม

ราคานี้ไม่รวม

 เงื่อนไขการจอง

ให้บริการโดย บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด  โทร. 065-429-9049